ยารักษาโรค ชนิดหนี่ง

Advertisements

กันยายน 13, 2011 at 4:07 pm ใส่ความเห็น

Knowlege Management

บันทึก km 54

กันยายน 13, 2011 at 1:03 pm ใส่ความเห็น

แผนการจัดการความรู้

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้าที่ : 1 / 8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …. : 2. พัฒนาวิชาการ ระบบบริการตติยภูมิและศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคของประเทศ

องค์ความรู้ที่จำเป็นที่ ..2.1.. : การวินิจฉัย โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง :
• จำนวนเครือข่ายระดับภูมิภาคที่มีการใช้ระบบการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
• จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการใช้คู่มือการซักประวัติ คัดกรองและวินิจฉัยโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายคือ
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง :
ลำ ดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะ เวลา ตัวชี้วัด เป้า หมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับ
ผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ
การบ่งชี้ความรู้
1.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• ประกาศคณะกรรมการKM
• จัดตั้งคณะกรรมการระดับภูมิภาค

• สร้างความตระหนัก ให้ผู้ดำเนินการเห็นความสำคัญในการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน โดยการประชุมร่วมกัน
• จัดทำกรอบการดำเนินงาน

กันยายน 13, 2011 at 11:42 am ใส่ความเห็น


ตุลาคม 2017
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

คลังเก็บ

หน้า